Kalmar Kebab

Instruktioner

Tillagning och hantering av våra produkter

Kalmar Kebab och HBG SPETT

Tillagning:
Låt kebaben mjuktina genom att rotera den på halvvärme under ca 30 minuter, så långt från värmeelementet som möjligt. 

Öka sedan värmen och flytta in spettet ca 10cm från värmeelementet. 
Efter att ha roterat i ca 10 min ska spettet ha fått en vacker färg. 

Reglera sedan värmen och avståndet till värmeelementet efterhand som servering sker. 

Kebab-kniven ska alltid vara vass och bytas en gång per månad. 

Hantering: 
Påbörjat spett bör förbrukas samma dag. 

Resterande av spett som är kvar vid stängningsdags ska skäras ner och stekas eller grillas och därefter kylas, för att dagen efter användas på ett lämpligt sätt